داخل رو نگاه کنید
15 %

کتاب‌های استیون واینبرگ


این پکیج شامل سه عنوان منتشر شده و آخرین کتاب وی «افکار سوم 2018» میباشد و خرید این محصول به منظور دریافت عنوان‌های ذکرشده است.

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

  • عنوان اول: تاریخ علم – تبیین جهان هستی
    عنوان دوم: رویای نظریه نهایی
    عنوان سوم: افکار سوم – جدیدترین کتاب این نویسنده محبوب

926,500 ریال

موجود در انبار