داخل رو نگاه کنید
15 %

کتاب‌های استیون واینبرگ

این پکیج شامل سه عنوان منتشر شده و آخرین کتاب وی «افکار سوم 2018» میباشد و خرید به منزوله دریافت هر سه عنوان است.
شما میتوانید این پکیج را با تخفیف بیشتر نسبت به خرید تک جلد دریافت کنید

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

عنوان اول: تاریخ علم – تبیین جهان هستی
عنوان دوم: رویای نظریه نهایی
عنوان سوم: افکار سوم – جدیدترین کتاب این نویسنده محبوب

برای دیدن توضیحات کامل هر کتاب و یا دانلود بخشی از کتاب‌ها کلیک کنید