داخل رو نگاه کنید
15 %

مجموعه کتاب‌های تکنولوژی، اتوماسیون و هوش مصنوعی

این پکیج شامل چهار عنوان پرفروش منتشر شده در زمینه اتوماسیون، هوش مصنوعی(جدیدترین کتاب مکس تگمارکبا عنوان حیات 3، انسان در عصر هوش مصنوعی)، کامپیوتر و اینترنت میباشد و خرید به منزوله دریافت هر چهار عنوان است.
شما میتوانید این پکیج را با تخفیف بیشتر نسبت به خرید تک جلد دریافت کنید

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

عنوان اول: کم عمق ها – اینترنت با مغز ما چه میکند؟
عنوان دوم: قفس شیشه ای – کامپیوتر و اتوماسیون چه بلایی به سر ما می آورد؟
عنوان سوم: حیات ۳: انسان در عصر هوش مصنوعی
عنوان چهارم: انفجار دیجیتال: زندگی، آزادی و خوشبختی پس از انفجار اطلاعاتی

1,040,000 ریال 884,000 ریال

موجود در انبار