داخل رو نگاه کنید
15 %

مجموعه کتاب‌های تکنولوژی، اتوماسیون و هوش مصنوعی


این پکیج شامل چهار عنوان پرفروش منتشر شده در زمینه اتوماسیون، هوش مصنوعی(جدیدترین کتاب مکس تگمارک با عنوان حیات 3، انسان در عصر هوش مصنوعی)، کامپیوتر و اینترنت میباشد و خرید این محصول به منظور دریافت عنوان‌های ذکرشده است.

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

  • عنوان اول: کم عمق ها – اینترنت با مغز ما چه میکند؟
    عنوان دوم: قفس شیشه ای – کامپیوتر و اتوماسیون چه بلایی به سر ما می آورد؟
    عنوان سوم: حیات ۳: انسان در عصر هوش مصنوعی
    عنوان چهارم: انفجار دیجیتال: زندگی، آزادی و خوشبختی پس از انفجار اطلاعاتی