داخل رو نگاه کنید
10 %

فرضیه شگفت انگیز: پژوهش علمی در مورد آگاهی و روح


فرضیه شگفت انگیز: پژوهش علمی در مورد آگاهی و روح

برحسب سنت، روح انسان مفهومی غیرمادی انگاشته می‌شود که فقط می‌تواند به وسیله روانپزشکان و عالمان علوم دینی مورد بررسی قرار گیرد. در این کتاب جدید « فرضیه‌ی شگفت‌انگیز» ببرنده‌ی جایز نوبل فرانسیس کریک، با بی‌باکی مرز بین علم و روح‌گرایی را با بررسی روح از منظر یک دانشمند جدید درمینوردد و اساس وجود روح و عملکرد آن را بر پایه‌ ببرسی‌های عمیق چگونگی کارکرد مغز هنگام « دیدن» قرار میدهد.
فرانسیس کریک، پرسش‌هایی را که فیلسوفان برای قرن‌ها آن‌ها را مطرح میکرده و در پاسخ‌ دادن به آنها توفیق چندانی نداشته‌اند، به گونه‌ای توفیق‌آمیز مورد بررسی قرار داده است. 

320,000 ریال 288,000 ریال

موجود در انبار