داخل رو نگاه کنید

تاریخچه جهان هستی


تاریخچه جهان هستی

در اوایل قرن بیستم عده‌ای از اخترشناسان تصور می‌کردند جهان هستی فقط از کهکشان راه شیری تشکیل شده؛ در حالی‌که امروزه می‌دانیم در محدوده‌ی جهان قابل رصد، حدود یکصد میلیارد کهکشان وجود دارد که تنها کهکشان راه شیری حدود یکصد میلیارد ستاره دارد. برای مدت‌ها تصور می‌شد جهان ثابت است، اکنون می‌دانیم در حال انبساط و کهکشان‌ها از هم دور می‌شوند در حالی‌که زمانی فوق‌العاده به هم نزدیک و چسبیده بودند که این فکر منتهی به وجود یک تکینگی گردید. در دهه‌ی 1980 نظریه مهبانگ جای خود را به نظریه تورمی داد. یکی از غیرقابل انتظارترین نتایج نظریه‌ی تورمی آن است که نوسانات کوانتومی مسئول ایجاد کهکشان‌های بعضاً به‌حدی قدرتمند است که قسمت‌های جدیدی از جهان تورمی را ایجاد می‌نماید و جهان به صورت جهان رشدیابنده‌ی خودالقا درمی‌آید که بَسگیتی نامیده می‌شود که در هر یک از بسگیتی‌ها، اسرار زیادی برای کشف وجود دارد. قبلاً تصور می‌شد هرچه رصد می‌کنیم همان است که وجود دارد. اما امروزه بهترین تخمین فقط حدود 5% ماده‌ی مرئی، حدود 27% ماده‌ی نامرئی تاریک و بالاخره 68% انرژی تاریک در جهان قابل رؤیت خود می‌بینیم.

کتاب 2018 منتخب اشپرینگر  • در حال حاضر نسخه الکترونیک این کتاب موجود است. اپلیکیشن طاقچه