داخل رو نگاه کنید

قانون دوم


قانون دوم: انرژی، آشوب و شکل

هیچ قسمتی از علم به اندازه‌ی قانون دوم ترمودینامیک در آزادسازی روح آدمی سهم نداشته، و در عین حال کمتر بخشی از علم به این اندازه مبهم مانده است. سخن گفتن از قانون دوم همانا و به ذهن رسیدن موتورهای بخار بزرگ، ریاضیات عالی، و انتروپی به دشواری قابل فهم همان. اگر آزمون باسوادی سی. پی. اسنو را پیش بکشیم که در آن ندانستن قانون دوم همارز با نخواندن آثار شکسپیر فرض شده است، افراد زیادی سربلند بیرون نخواهند آمد.
در این کتاب امید من بر آن است که در جهت پرده برداشتن از کارکرد این قانون، و نشاندادن گسترهی کاربردهای آن، گامی بردارم. بحث را با موتورهای بخار، و مشاهدات دقیق دانشمندان اولیه آغاز میکنم، و آن را با بررسی فرایندهای حیات به پایان میبرم. با نگرش به فرمولبندی کلاسیکی این قانون به بررسی مکانیسم آن میپردازیم. پس از پایان این مبحث در مییابیم که درک آن تا چه حد آسان، و کاربردهای آن تا چه حد گسترده است. راستش را بخواهید، تفسیر قانون دوم بر حسب رفتار مولکولها نه تنها سر راست است (و به نظر من درک آن از قانون اول که همان پایستگی انرژی باشد بسیار ساده‌تر)، بلکه بسیار توانمندتر هم هست. خواهیم دید که بینشی که این قانون فراهم میکند، به ما اجازه میدهد که به ورای ترمودینامیک کلاسیک برویم، تا به فهم تمام فرایندهایی که زیربنای غنای جهان را میسازند دست یابیم.

فکر کردن به این ایده که همه فرایندهای جهان هستی حتی حیات تحت سیطره ی این قانون هستند و افزایش بی وقفه بی نظمی و اتلاف انرژی در همه حال و درهر فرایندی باید صورت بگیره بعضی وقت‎‌ها ترسناک به نظر میرسه. در این کتاب مفاهیم قانون دوم و انتروپی و افزایش بی وقفه آشوب و بینظمی به شکلی بسیار زیبا و نسبتا ساده توضیح داده شده.

حتی نویسنده پا رو از این هم فراتر گذاشته و شرح داده که چرا فرایندهای مربوط به فرگشت و پیدایش حیات کاملا زاییده قانون دوم ترمودینامیکه. در مجموع اگر از خوندن داستان آخرین سوال آسیموف خوشتون اومده و یه سوالایی تو ذهنتون شکل گرفته می تونید مطمئن باشید از این کتاب هم خوشتون میاد. 

تعداد صفحات

نوبت چاپ

قطع کتاب

مترجم

رامین رامبد