داخل رو نگاه کنید

چگونه آپولو هوا کنیم؟


چگونه آپولو هوا کنیم! : هفت راز درباره روش تفکر دانشمندان فضایی

بعد از پیشرفت‌ برنامه‌های فضایی، در فرهنگ عمومی مردم آمریکا، دانش فضایی و دانشمند فضایی بار معنایی جدیدی پیدا کرد. مردم کوچه و بازار هر کار پیچیده‌ای را به دانش فضایی مربوط می‌کنند و هر نابغه‌ای که از پس چنین مسائل پیچیده‌ای بر می‌آید را با نام دانشمند فضایی می‌خوانند. کتابی که در دست دارید قصد بر ارائه روش حل مسائل پیچیده‌ای از این جنس را دارد و در نام‌گذاری کتاب هم بر این زمینه فکری مخاطب تکیه شده است. موضوع محوری کتاب روش حل مسئله است، نه دانش فضایی.
معادل این رویکرد در فرهنگ محاوره‌ای مردم کشور ما نیز دیده می‌شود. ما در بیان روزانه خود «اتم شکافتن» و «آپولو هوا کردن» را به عنوان سمبل‌هایی از پیچیده‌ترین کارها استفاده می‌کنیم. از این رو در ترجمه هم، عنوان کتاب را «چگونه آپولو هوا کنیم!» انتخاب کرده تا انطباق بیشتری با پیش‌فرض مخاطب ایرانی داشته باشد و تا حد امکان بار مفهومی که مقصود نظر نویسنده بوده را انتقال دهد.
این کتاب برای آموزش روش درست حل مسئله به مخاطب عام نگاشته شده است. با این وجود، با توجه به موضوعیت دانش فضایی می‌تواند برای دانشجویان فنی‌ و مهندسی (به خصوص مهندسین هوافضا)، علوم پایه، منجمین آماتور و مشتاقان علم بیش‌ از دیگران جذابیت داشته باشد. 

200,000 ریال

موجود در انبار