داخل رو نگاه کنید
10 %

کم عمق‌ها


کم عمق‌ها: اینترنت با مغز ما چه میکند؟

مدتی پیش گفتگویی با عدهای از دوستان پیش آمد، روی یکی از همین انجمن های مجازی، در باب این که چرا دیگر کسی چندان حوصله خواندن متن های بلند را ندارد؛ بخصوص وقتی روی کامپیوتر خوانده میشود. اگر متن اینترنتی باشد و باید آن را مستقیم روی وبلاگ یا وبسایتی خواند، وضع وخیم تر هم میشود. در ادبیات نوین هم گرایش به نگارش و مطالعه داستان کوتاه بسیار بیشتر از پیش شده است و حتی موج به نسبت جدیدی از نگارش داستان های بسیار کوتاه، که فلش استوری یا داستانک خوانده میشوند، پدید آمده و رواج یافته است. این داستانک ها غالبا اینترنتی هستند و در حد کمتر از یک یا دو صفحه چاپی خلاصه میشوند.
این گفتگو کنجکاوم کرد و بر آن شدم که عمیقتر به موضوع بپردازم. در ابتدا به نظرم رسید که شاید تنها در محیط هایی مانند شبکه های اجتماعی یا وبلاگ هایی که، به اصطلاح، پستهایی سریع و کوتاه زیر نوشته ها گذاشته میشود، وضع این طور است. اما مداقه در چند وبسایت تصادفی نظرم را تایید نکرد. به همین خاطر، مدتی را صرف بررسی بیشتر کردم و نگاهی موشکافانه تر به چندین وبسایت و وبلاگ از حوزه های متفاوت انداختم. در این دوره، شیوه مطالعه خودم را با دقت بیشتری زیر نظر گرفتم و نحوه نگارش توضیحات و بازخوردهایی را هم که زیر مطالب وبسایت ها و وبلاگ ها گذاشته میشد با توجه بیشتری خواندم.

کتاب حاضر، کاری است بسیار ارزشمند و نتیجه تحقیقی گسترده و میان‌رشته‌ای در باب تاثیر فناوری اطلاعات، به ویژه اینترنت، و دیگر فناوریهای وابسته بر ساختار و شیوه تفکر بشر و در نتیجه شیوه مطالعه، نگارش و تعاملش با دیگران. نویسنده در بخشهای مختلف به فیزیولوژی مغز، کارکرد حافظه، تاریخچه فناوریهای فکری، نقش موتورهای جستجوی و به خصوص شرکت گوگل و دیگر موارد مرتبط می‌پردازد تا بتواند دلیل و نحوه تاثیر این فناوری را بر تفکر بشر نشان دهد تا در نهایت ریشه این بی‌حوصلگی در مطالعه را بیابد و نشان دهد که چرا عموم مردمِ قرن بیست و یکم، سطحی‌تر از گذشته مطالعه می‌کنند و با این که حجم بیشتری از اطلاعات در دسترسشان است، کم‌عمقتر شده‌اند.

نویسنده تلاش کرده و موفق هم بوده که بی‌طرف بماند، به حقایق علمی و پژوهشی اکتفا کند و از ابراز نظر احساساتی بپرهیزد، در تمام بخشهای کتاب از نتیجه مطالعاتش نتیجه منطقی بگیرد و با ارجاع به پژوهشها و نوشته‌های فراوان، به علل کاهش تمرکز و گرایش به خواندن متون کوتاه، به صورت هایپرلینکی و پرشی، در نسل اینترنت بپردازد و خطر کم‎عمق شدن را نشان دهد