داخل رو نگاه کنید
15 %

مجموعه کتاب‌های نیل دگراس تایسن – کیهان‌شناسی

این پکیج شامل دو عنوان منتشر شده میباشد و خرید این محصول به منظور دریافت عنوان‌های ذکرشده است.

عناوین به صورت تکی نیز قابل تهیه هستند.

عنوان اول: راز آفرینش جهان هستی – چهارده میلیارد سال تکامل کیهانی
عنوان دوم: اخترفیزیک برای افراد بیقرار