داخل رو نگاه کنید

چی میشه اگه؟


چی میشه اگه؟ : پاسخ‌های علمی به پرسش های فرضی نامعقول

  •  اگر زمین و تمام اجسام زمینی ناگهان از چرخیدن باز ایستند، اما جوّ زمین با سرعت سابق به حرکت خود ادامه دهد چه می‌شود؟
  •  اگر تمام انسان‌ها هم‌زمان ‌یک لیزر نشانگر به سمت ماه بگیرند، آیا رنگ ماه تغییر می‌کند؟
  •  اگر تمام انسان‌های کره ی زمین تا حد ممکن نزدیک هم ایستاده و با هم بپرند و هم‌زمان با هم به زمین برسند چه می‌شود؟
  •  اگر بتوانم با چاپگرم پول چاپ کنم، آیا تأثیرش بر جهان زیاد خواهد بود؟
  • اگر یک سیارک بسیار کوچک اما پُرجرم باشد، آیا می‌توانید مثل شازده کوچولو در آن زندگی کنید؟
  • استیک را از چه ارتفاعی رها کنیم تا هنگام برخورد با زمین پخته شده باشد؟
  • چه موقع (در صورت امکان) خورشید سرانجام در امپراتوری بریتانیا غروب خواهد کرد؟
  • تا کنون دورترین انسان‌ها از هر شخص زنده ی دیگر چه کسانی بوده‌اند؟ آیا آن ها تنها بودند؟
  • اگر باران سیل‌آسا تمام قطرات خود را به شکل یک قطره ی عظیم رها کند چه می شود؟
  • اگر تمام شرکت‌کنندگان آزمون کنکور تمام سوآلات چند ‌گزینه‌ای را با حدس و گمان جواب بدهند چه می‌شود؟

چند امتیاز کامل خواهیم داشت؟ این پرسش‌ها نمونه ی ده‌ها پرسش دیگر است که در این کتاب به آنها پاسخ داده می‌شود. رَندل مانرو در وبگاه معروف xkcd‌ قصه‌های مصور خود را با تصاویر ساده ی خط‌سان ارائه می‌دهد و به قول خودش این کتاب مجموعه ی این جواب‌ها به پرسش‌های فرضی است که کاربران مختلف از سراسر دنیا ارسال می‌کنند. پرسش‌هایی که در نگاه اول عجیب به نظر می‌آیند و ظاهراً جوابی برای آن ها وجود ندارد.

کتاب، کتاب سال و مورد علاقه بیل گیتس معرفی شده است.