داخل رو نگاه کنید
10 %

چرا اندازه مهم است؟


چرا اندازه مهم است؟: از باکتری تا نهنگ آبی

چرا اندازه مهم است خودجوشی و بینش معمولی کتابی از جان تایر بونر را دارد. این کتاب پراز حقایق و ایده‌های جالب، و خواندن آن سرگرم‌کننده است. بونر موضوع پیچیده اندازه را در زیست‌شناسی با علاقه ای فراوان دنبال میکند. او مهارت ادبی را با پیچیدگی علمی ترکیب میکند تا توضیح دهد که چرا بُعد و مقیاس به طور عمیقی بر روی رفتار فردی و تکامل آلی اثر میگذارد. 

162,000 ریال

موجود در انبار