مجموعه قلمروعلم

مجموعه قلمرو علم، مجموعه‌ای علمی شامل بیش از 90 عنوان کتاب است که شامل جدیدترین موضوعات علمی از بهترین نویسندگان مطرح می‌باشد.
مخاطبین اصلی این مجموعه عوام هستند و اکثر عناوین به زبان روان و قابل فهم منتشر شده‌اند.

۷ درس کوتاه فیزیک

۷۰,۰۰۰ ریال

استیون هاکینگ – ذهنی رها

۳۰۰,۰۰۰ ریال

تاریخچه تقریبا همه چیز

۵۰۰,۰۰۰ ریال

ژن خودخواه

۴۲۰,۰۰۰ ریال

فیزیک ناممکن‌ها

۳۴۰,۰۰۰ ریال

مجموعه کتاب‌های میچیو کاکو

۲,۰۱۰,۰۰۰ ریال