داخل رو نگاه کنید

جهان شیطان زده: علم کورسویی در تاریکی

در انتظار مجوز از ارشاد


جهان شیطان زده: علم کورسویی در تاریکی

اگر تفاوت بین اسطوره های شبه علم و فرضیه های آزمون پذیر علم را درک نکنیم ، چگونه می توانیم تصمیمات هوشمندانه درباره زندگی مبتنی بر فناوری خود اتخاذ کنیم؟ نویسنده و برنده جایزه پولیتزر و ستاره شناس برجسته کارل سیگن استدلال می کند که تفکر علمی نه تنها در جستجوی حقیقت بلکه برای رفاه نهادهای دموکراتیک ما بسیار مهم است.

سیگن با گذشتن از تاریخ و فرهنگ ، یك شبكه گسترده را از بین می برد و مواردی از قبیل سفسطه های مشهور گذشته مانند جادوگری ، شفابخشی ایمان ، شیاطین و یوفو را بررسی می كند. با این حال ، نگران کننده است که، در عصر به اصطلاح اطلاعاتی امروزی ، دانش شبه علم با داستان های آدم ربایی بیگانه ، کانال های زندگی گذشته ، و توهم های جمعی به گوش می رسد که توجه و احترام روزافزون را افزایش می دهد. همانطور که سیگن با فصاحت روشن نشان می‌دهد ، آواز این خطر بی‌دلیل فقط یک چرخش غلط فرهنگی نیست بلکه یک خطر ورود به تاریکی است که اساسی ترین آزادیهای ما را تهدید می کند.


تاریخ انتشار
برای اطلاع از اخبار انتشار کتاب میتوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
وضعیت اثر

در انتظار بررسی وزارت ارشاد جهت دریافت مجوز

نویسنده

کارل سیگن

سری ها

قلمرو علم