تازه‌های نشر

بزودی... پاییز 98منتشر میشوند

این عناوین در پاییز 98 پیشفروش خواهند شد. برای اطلاع از زمان دقیق در تلگرام یا اینستاگرام صفحه رسمی نشر را دنبال کنید

اخبار وبسایت

ارسال با پیک پیشرو، به دلیل شرایط جوی پیش‌رو، فعلا غیرفعال است. اخبار تازه‌های نشر را میتوانید از طریق شبکه‌های مجازی روزانه دنبال کنید.

instagram: @mazyarpub channel: @mazyar_pub twitter: @mazyarpub

در مورد خرید آنلاین سوآل دارم؟!

گزیده کتاب هفته

برای ذهن نوین ما، درک کیهان‌شناسی عصر پیش از علم، کمی دشوار است. گفته‌ها و گزاره‌های منفرد به تنهایی کاملا طبیعی به نظر می‌رسند. حتی امروزه می‌توانید بشنوید که کسی درباره زمان ماه گرفتگی بعدی صحبت می‌کند، یا شخص دیگری درباره ماهیت الهی سخنرانی می‌کند.

جایگاه انسان در گیتی

اما این نوع از سخنان کاملا از یکدیگر مجزا هستند. امروزه کسی که می‌خواهد جدی گرفته شود، نباید ادعا کند که الگو ماه گرفتگی‌ها به ما خردی مقدس می‌دهد تا بدانیم برای این هفته شام چه بخوریم.

کتاب را ببینم!