داخل رو نگاه کنید
10 %

افسون ریاضیات


افسون ریاضیات: کشف افسون ریاضیات

کمتر با کتابی با این دامنه، این زیبایی و چنین هوشمندانه روبرو میشویم. کتاب‌های پاپاس همیشه در بردارنده اطلاعاتی جذاب و ارزشمند، نه تنها برای دانش‌آموزان، دانشجویان و افراد غیر متخصص، که برای پژوهشگران کارکشته نیز بوده است. پاپاس هم ریاضیدان است هم شاعر، با منطق خشک یکی و روشن‌بینی سرشار از خلاقیت دیگری، و مسائلی را انتخاب میکند که تخیل و حس شگفتی خواننده را در پهنه گسترده و باورنکردنی جهان ریاضیات برمی‌انگیزد.
افسون ریاضیات در جهان اندیشه به کاوش برمی‌خیزد، اثر جادویی ریاضیات را بر زندگی ما کشف می‌کند، و به ما در جایی در کشف ریاضیات یاری می‌رسند که انتظار آن را نداریم.



ارسال این کتاب از تاریخ 8 مرداد انجام می‌شود.

تاریخ انتشار
افزایش موجودی در جشنواره تابستانی 18 تا 20 تیرماه
تعداد صفحات

نوبت چاپ

قطع کتاب

نویسنده

تئونی پاپاس

مترجم

عباسعلی کتیرایی

سری ها

قلمرو علم

پرفروش‌ترین‌ها